CONTACTAR

Les nostres dades de contacte són:

Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya
C/ Els Vergós, 16
08017 Barcelona

Tel.: 93 204 34 12
Fax: 93 280 29 24

Correu electrònic:
catalunya@ciccp.es

Transports més propers:
Autobús: 14, 30, 66, 70, 72
FGC: L6 (Tres Torres)