CONTACTAR

Les nostres dades de contacte són:

Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya
C/ Els Vergós, 16
08017 Barcelona

Tel.: 93 204 34 12

Correu electrònic:
info@camins.cat

Transports més propers:
FGC Les Tres Torres
Estació Bicing 330
Bus V9 Vergós