PER QUÈ?

La creixent diversificació de titulacions d'enginyeria i la convergència de títols universitaris europeus derivada del Procés de Bolonya, ens situen en un escenari professional que de moment és incert i confús. En un context com el descrit, cada cop és més important fer valer la formació, l'experiència i l'especialització i el CAP és, com s'ha demostrat a d'altres països, una eina clau per fer-ho.

Col·legiats

Empreses

Administració