PREUS DEL CAP

CAP TÈCNIC

Preu únic65 €

CAP PROTEC

ImportPreu mínim
Projecte bàsic, administratiu o de concessióPEM x 0,24 per mil100 €
Projecte de construccióPEM x 0,60 per mil120 €
Direcció d'obraPEM x 0,60 per mil120 €
Cap d'obraPEM x 0,48 per mil100 €
Delegat d'obra del constructorPEM x 0,80 per mil160 €
Coordinació de seguretat i salut en fase d'execució d'obraPEM x 0,12 per mil100 €
Estudi de seguretat i salutPEM SS x 5 per mil100 €
AvantprojectePEM x 0,24 per mil100 €
Pla de seguretat i salutPEM SS x 5 per mil100 €
Documentació de l'obra executadaPEM x 0,24 per mil100 €
Direcció de projectePEM x 0,60 per mil120 €
Projecte de reforma, remodelació o reparació. PEM x 1,15 per mil230 €
Direcció d'obra de reforma, remodelació o reparacióPEM x 0,75 per mil145 €
Memòria de càlcul d'estructures o fonamentacions PEM x 0,12 per mil100 €
Direcció d'execució d'obra (edificació)PEM x 0,48 per mil100 €
Col·laboració en projecte d'edificació5% x honoraris100 €
Pla general5% x honoraris100 €
Pla parcial5% x honoraris100 €
Informes, dictàmens i peritatges5% x honoraris100 €
Documents independents5% x honoraris100 €
   Memòria i Annexes5% x honoraris100 €
   Càlculs5% x honoraris100 €
   Plànols5% x honoraris100 €
   Plecs de Condicions5% x honoraris100 €
   Pressupost5% x honoraris100 €