FAQ's

Pregunta de col·legiat: Sóc un enginyer de camins que porto 5 anys treballant en una enginyeria col·laborant en la redacció de projectes de diferent tipus. Sempre és el cap de projectes qui els signa i la resta de l'equip que hi participem no constem enlloc. El Col·legi pot certificar la meva participació en els projectes? En cas afirmatiu, quant em costaria?

Resposta: Sí, el Col·legi pot emetre, a petició teva, un certificat en la modalitat CAP TECNIC per cadascuna de les teves actuacions professionals. En aquest cas, per cadascun dels projectes en els que has participat podries tenir un certificat d'actuació professional, amb el que acreditaries experiència en cada un dels diferents àmbits dels projectes (carreteres, túnels, hidràulica, etc,). El CAP TECNIC té un cost de 65€, s'expedeix a petició del col·legiat interessat i el pots demanar en referència al treball que estàs desenvolupant actualment, un cop finalitzat el mateix, o bé en relació a d'altres actuacions anteriors sempre i quan aquestes no tinguin una antiguitat superior a un any. En aquest sentit, és important certificar l'experiència regularment a mesura que s'acaben els treballs.

Pregunta de col·legiat: Treballo en una constructora com a cap d'obra. Crec que la meva empresa te assegurances de responsabilitat civil per si passa qualsevol accident durant l'execució de l'obra però em preocupa que, en cas d'accident, se'm pugui atribuir a mi personalment la responsabilitat del mateix. Hi ha alguna manera de protegir-me per aquests casos?

Resposta: Sí, amb el CAP PROTEC. Certificant la teva actuació amb el CAP PROTEC tens una cobertura de 600.000€ a la fase d'execució de l'obra i, després, un cop finalitzada l'obra, una cobertura de 2.000.000€ a la fase d'explotació. A més l'assegurança inclou la teva defensa legal i el cost que aquesta pugui generar.

Pregunta de col·legiat: Estic fent un projecte d'urbanització i el meu client no sol·licita el visat. M'agradaria tenir una assegurança de RC per aquest projecte que tingués les cobertures que tenia amb el visat. Hauria de parlar-ho amb el FAM?

Resposta: No, amb el CAP PROTEC tens les mateixes cobertures que tenies amb el visat però a un preu molt més avantatjós. El cost de certificar el teu projecte amb el CAP PROTEC depèn bàsicament de l'envergadura del mateix (PEM).