FAQ's

Pregunta de col·legiat: Sóc un enginyer de camins que porto 5 anys treballant en una enginyeria col·laborant en la redacció de projectes de diferent tipus. Sempre és el cap de projectes qui els signa i la resta de l'equip que hi participem no constem enlloc. El Col·legi pot certificar la meva participació en els projectes? En cas afirmatiu, quant em costaria?

Resposta: Sí, el Col·legi pot emetre, a petició teva, un certificat en la modalitat CAP TECNIC per cadascuna de les teves actuacions professionals. En aquest cas, per cadascun dels projectes en els que has participat podries tenir un certificat d'actuació professional, amb el que acreditaries experiència en cada un dels diferents àmbits dels projectes (carreteres, túnels, hidràulica, etc,). El CAP TECNIC té un cost de 65€, s'expedeix a petició del col·legiat interessat i el pots demanar en referència al treball que estàs desenvolupant actualment, un cop finalitzat el mateix, o bé en relació a d'altres actuacions anteriors sempre i quan aquestes no tinguin una antiguitat superior a un any. En aquest sentit, és important certificar l'experiència regularment a mesura que s'acaben els treballs.