PER QUÈ?

AVANTATGES PER LES EMPRESES

QUALITAT I SEGURETAT
Quan contracta un enginyer de camins amb actuacions certificades, l'empresa té la garantia del Col·legi que la formació i l'experiència que s'exigeixen al candidat són les requerides.
COMPETITIVITAT I PRESTIGI
Disposar d'un equip validat amb el CAP permet acreditar objectivament, davant l'Administració o el client contractant, experiència i capacitat en els àmbits professionals d'interès. Molts països europeus utilitzen eines com el CAP per avalar la capacitat dels equips responsables dels projectes i les obres.
ESTALVI
La certificació de treballs d'enginyers de camins mitjançant el CAP obre la possibilitat de reduir despeses en la prima de l'assegurança de responsabilitat civil de l'empresa.