QUÈ ÉS?

El Certificat d'Actuació Professional (CAP) és un document expedit pel Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports que té com a objecte confirmar i registrar cadascuna de les actuacions professionals dels col·legiats per acreditar-ne l'autoria. L'expedició del CAP es fa a petició única i exclusivament dels seus col·legiats.

Amb el CAP, els enginyers de camins col·legiats poden acreditar la seva experiència professional davant de tercers i oferir garanties de qualitat i responsabilitat.

MODALITAT

Hi ha una única modalitat de CAP que cobreix les diferents necessitats dels col·legiats: el CAP TÈCNIC.

És un servei pensat per prestigiar el col·legiat acreditant la intervenció del mateix en la redacció de qualsevol projecte o document tècnic, en el desenvolupament d'una obra o, fins i tot, en l'exercici de tasques de gestió en matèries de l'enginyeria de camins.

Addicionalment, el Col·legi ofereix el Certificat d'Experiència Professional (CEP), que recull tots els CAP i visats d'un col·legiat. El CEP equival a un CV autentificat.