PER QUÈ?

AVANTATGES PER L'ADMINISTRACIÓ

GARANTIA DE QUALITAT
La incorporació del CAP a les licitacions facilita l'acreditació de la solvència tècnica dels equips.
RESPONSABILITAT
Els CAP són una garantia de seguretat per a la societat, ja que acrediten la realització de cada feina per part del perfil professional més indicat.
VERIFICACIÓ
El CAP permet que les diferents administracions puguin validar que un enginyer està qualificat, legitimat per a l'exercici i cobert amb una assegurança de RC.